Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management 2019

Organizátor soutěže

Turnaround Management Association ČR ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze.

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí Turnaround managementu. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil.

Abstrakt práce

Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise Turnaround Management Association ČR (TMA) jako podklad pro posouzení práce. Formulář přihlášky je k dispozici zde.

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria

  • Téma souvisí s oblastí Turnaround managementu
  • Originalita, kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členu TMA v rámci mimořádného zasedání TMA a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání výroční konference TMA Česká republika, která se bude konat 5.11 2019 v Praze v prostorách ČNB. Vítěz soutěže bude mít možnost prezentovat svou práci na zmíněné konferenci v rozsahu cca 15 minut.

Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu Jaroslav.schonfeld@vse.cz, ludmila.barborkova@cz.pwc.com nejpozději do 30.9. 2019 (termín doručení) s označením Diplomová nebo seminární práce.

Ceny TMA

Účast na výroční konferenci TMA EUROPE v roce 2020, (červen 2020), která se bude konat v jednom z evropských měst.

Podmínky účasti v soutěži

Diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2018 nebo 2019. Soutěž je otevřená pro všechny vysoké školy v České republice.

Kontakt

Jaroslav.schonfeld@vse.cz
ludmila.barborkova@cz.pwc.com

Výsledky

Předchozí ročníky

1. ročník