Poděkování

Děkujeme všem účastníkům a partnerům 3. ročníku konference Restrukturalizační fórum roku 2014, která se uskutečnila 11. listopadu 2014 v prostorách České národní banky pod záštitou guvernéra a člena Správní rady TMA, Miroslava Singera.

Počet účastníků se každoročně zvyšuje, letos se konference zúčastnilo téměř 160 odborníků na restrukturalizace z řad bankéřů, právníků, insolvenčních správců, ekonomických poradců a dalších zainteresovaných stran.

Díky spolupráci TMA a Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze se konference zúčastnilo také několik studentů.

Hlavní témata letošního setkání měla mezinárodní přesah: dopady testů kvality aktiv (AQR) a nové legislativy Evropské centrální banky na finanční trhy, nesplácené úvěry v Evropě a panelová diskuze na téma mezinárodní insolvence.

Výjimečná pak byla panelová diskuze na téma dopadů problémů korporátních dlužníků na dlužníky z oblasti retailu, které se zúčastnili insolvenční správkyně, soudce, exekutor, zástupce ze strany vymáhání pohledávek a ředitel Poradny při finanční tísni.

Jako každý rok i letos byla prezentována případová studie, nyní o restrukturalizaci společnosti Bestsport, jež provozuje O2 arénu. Tato restrukturalizace získala v letošním roce ocenění TMA Europe Awards jako evropské restrukturalizace rokuwww.tma-europe.org.

O výsledcích krátkého průzkumu o insolvenci mezi účastníky konference se můžete dočíst na www.ihned.cz

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:

David Marek – Makroekonomický úvod
Burkhard Eckes – Asset Quality Review
Richard Thompson – Non performing loans
Mezinárodní insolvence – Andreas Ziegenhagen (Německo)
Mezinárodní insolvence – Boris Dočekal (Velká Británie)
Mezinárodní insolvence – Magda Svoboda-Mascher (Rakousko)
Mezinárodní insolvence – Milan Malata (Slovensko)
Panelová diskuze na téma dopadů ekonomických problémů korporátních dlužníků na dlužníky z oblasti retailu
Case Study: Restrukturalizace společnosti Bestsport
Ivo Lazecký – Krizový management