Zveme vás na Restrukturalizační fórum 2015

Dovolujeme si vás pozvat na 4. ročník odborné konference zaměřené na problematiku krizového řízení, restrukturalizace a insolvence.

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají.

Cílem konference je:

  • představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe,
  • zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany,
  • představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv na insolvenční řízení.

Setkání by mělo zároveň podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Akce probíhá pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera.

Podrobnosti na stránkách konference

Kontakt pro případné dotazy:
Ludmila Barborková
konference@turnaround.cz