Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management 2023

Organizátor soutěže

Turnaround Management Association ČR ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze. Fakulta podnikohospodářská.

Soutěž má tři kategorie, do kterých lze přihlásit studentskou práci.

  1. kategorie: Diplomová práce.
  2. kategorie: Seminární (semestrální) práce.
  3. kategorie: Disertační práce (součást Ph.D. studia).

Diplomová, seminární nebo disertační práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí Turnaround managementu. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové, disertační práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil.

Abstrakt práce

Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise Turnaround Management Association ČR (TMA) jako podklad pro posouzení práce. Formulář přihlášky je k dispozici zde.

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria

  • Téma souvisí s oblastí Turnaround managementu
  • Originalita, kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členu TMA v rámci mimořádného zasedání TMA a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání výroční konference TMA Česká republika v listopadu 2023.

Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu Jaroslav.schonfeld@vse.cz, kamilasub.ks@gmail.com.

Přihlášky se evidují do 30. 9. 2023 a vyhotovené práce očekáváme do 15. 10. 2023 (termín doručení) s označením Diplomová nebo seminární práce.

Ceny TMA

Účast na výroční konferenci TMA EUROPE v roce 2024, (červen 2024), která se bude konat v jednom z evropských měst.

Podmínky účasti v soutěži

Diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2022 nebo 2023. Soutěž je otevřena pro všechny vysoké školy v České republice.

Kontakt

Jaroslav.schonfeld@vse.cz
kamilasub.ks@gmail.com

Výsledky

vítězná práce – Stanovení hodnoty podniku pro potenciálního investora

Předchozí ročníky

Cena TMA 2022
Cena TMA 2021
Cena TMA 2020 – zrušeno z epidemiologických důvodů
Cena TMA 2019
Cena TMA 2018