Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management 2022

Organizátor soutěže

Turnaround Management Association ČR ve spolupráci s Katedrou strategie VŠE v Praze.

Diplomová nebo seminární práce musí po stránce odborného zaměření odpovídat tématu spojeného s oblastí Turnaround managementu. Podmínkou účasti v soutěži je také vyplnění stručné anotace práce, která bude potvrzena vedoucím diplomové práce nebo vyučujícím, který seminární práci vedl a hodnotil.

Abstrakt práce

Každý účastník soutěže musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Komise Turnaround Management Association ČR (TMA) jako podklad pro posouzení práce. Formulář přihlášky je k dispozici zde

Diplomová nebo seminární práce musí splňovat následující kritéria

  • Téma souvisí s oblastí Turnaround managementu
  • Originalita, kvalita a úroveň zpracování.

Přijaté seminární nebo diplomové práce budou vyhodnoceny komisí složenou z členu TMA v rámci mimořádného zasedání TMA a výsledky budou vyhlášeny v průběhu konání výroční konference TMA Česká republika, která se bude konat 18.10.2022 v Praze v prostorách ČNB. Vítěz soutěže bude mít možnost prezentovat svou práci na zmíněné konferenci v rozsahu cca 15 minut.

Diplomové nebo seminární práce je nutné zaslat v elektronické podobě v jednom vyhotovení spolu s abstraktem na adresu Jaroslav.schonfeld@vse.czludmila.barborkova@pwc.com nejpozději do 31.8.2022 (termín doručení) s označením Diplomová nebo seminární práce.

Ceny TMA

Účast na výroční konferenci TMA EUROPE v červnu 2023, která se bude konat v Hamburgu.

Podmínky účasti v soutěži

Diplomová nebo seminární práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2021 nebo 2022. Soutěž je otevřena pro všechny vysoké školy v České republice.

Kontakt

Jaroslav.schonfeld@vse.cz
ludmila.barborkova@pwc.com

Předchozí ročníky

Cena TMA 2021
Cena TMA 2020 – zrušeno z epidemiologických důvodů
Cena TMA 2019
Cena TMA 2018