Slavomír Slávik

Slavomír Slávik je vedoucím skupiny restrukturalizací a insolvencí v advokátní kanceláři Baker McKenzie. Slavomír působí v advokacii od roku 2015 a poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvencí zahraničním i českým klientům. Mezi významné insolvenční kauzy, v jejichž rámci Slavomír poskytoval právní poradenství, patří například insolvenční řízení Sberbank CZ, insolvenční řízení Vítkovice Heavy Machinery či insolvenční řízení ERB bank. Slavomír má dále rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v souvislosti s krizovým řízením společností a v oblasti neinsolvenčních restrukturalizací (restrukturalizace skupiny Médea, restrukturalizace skupiny United Bakeries a další) a také v oblasti M&A. Slavomír je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude) a absolvoval zahraniční studijní pobyty na kanadské McGill University a irské University College Dublin.

Kontakt: slavomir.slavik@bakermckenzie.com