Martin Hejný

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998). Od roku 1996 působí v advokacii, a to nejprve jako právní student, koncipient a následně jako advokát. Je zakládajícím společníkem Advokátní kanceláře KF Legal s.r.o. V KF Legal se specializuje zejména na právo insolvenční a litigaci. Přitom se věnuje hlavně problematice vymáhání pohledávek a zajišťovacích nástrojů. Velkou část jeho agendy představuje zastupování… více

Výroční evropská konference TMA

Zveme Vás na výroční evropskou konferenci TMA, která se uskuteční 30. září 2021 online. Tématem je Transformace, umělá inteligence a digitalizace, kritéria ESG a zelená ekonomika, případové studie a další Více informací a registrace zde: https://www.tma-europe.org/conferences/tma-europe-2021-annual-european/

Ivan Chalupa

Ivan Chalupa je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a advokátem trvale spolupracujícím s českou pobočkou mezinárodní advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Vedle insolvenčního práva se zaměřuje především na korporátní právo a spory před českými soudy. V rámci své advokátní praxe se účastnil řady významných insolvenčních řízení, ve kterých hájil zájmy bankovních i nebankovních věřitelů. Ivan externě přednáší… více

Daniel Hříbal

Daniel je zakládajícím partnerem TARPAN Managers, má na starosti řízení společnosti, její rozvoj a strategické směrování. Daniel je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a… více

Jan Hrazdira

Mgr. Jan Hrazdira je advokátem od roku 1997 a je jedním ze zakládajících partnerů HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář. Jan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na řešení sporů (zejména občanskoprávní a obchodní soudní spory a rovněž vnitrostátní i mezinárodní arbitráž) – v dané oblasti byl v minulosti opakovaně oceněn mezinárodními právními… více