David Urbanec

David Urbanec je partnerem advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS. Svou advokátní praxi začínal v roce 2000 v jedné z prvních soukromých pražských advokátních kanceláří, ve které působil od roku 2006 do konce roku 2008 v pozici partnera. V rámci kanceláře je odpovědný za agendu restrukturalizací, soudních řízení a akvizic. David působí od roku 2010 jako… více

David Navrátil

David Navrátil je hlavní ekonom České spořitelny. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici do České spořitelny. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom a vede Ekonomické a strategické analýzy. Zabývá se makroekonomikou, investicemi, finančními… více

Aleš Hradil

Aleš Hradil je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a od roku 2014 působí v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS, aktuálně jako advokát a juniorní partner. Věnuje se zejména restrukturalizacím úvěrových angažovaností, insolvenčnímu právu, bankovnictví, agendě M&A (včetně akvizičního financování) a soudním sporům. Aleš je od roku 2015 jako externí odborník členem rozkladové komise ministra financí…. více

Slavomír Slávik

Slavomír Slávik je vedoucím skupiny restrukturalizací a insolvencí v advokátní kanceláři Baker McKenzie. Slavomír působí v advokacii od roku 2015 a poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvencí zahraničním i českým klientům. Mezi významné insolvenční kauzy, v jejichž rámci Slavomír poskytoval právní poradenství, patří například insolvenční řízení Sberbank CZ, insolvenční řízení Vítkovice Heavy… více

Radim Kotrba

Managing Associate Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář Kontakt: radim.kotrba@kinstellar.com

Galina Kočendová

Zástupce ředitele odbor vymáhání pohledávek Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Kontakt: galina.kocendova@gmail.com

Marek Šmůla

více jak devět let působí v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře CERHA HEMPEL Kališ & Partners, kde v současné době jako seniorní advokát vede tým specializující se na poskytování služeb v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Vedle toho se rovněž věnuje transakčnímu poradenství a oblasti bankovnictví a financování. V rámci své praxe se Marek podílel na nejvýznamnějších restrukturalizačních případech v… více

Oxana Šnajberg

Oxana Šnajberg je řídícím partnerkou a rovněž jednatelkou znalecké kanceláře EqSA (Equity Solutions Appraisals s.r.o.), která se specializuje na oceňování a zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika. V oblasti znalectví působí Oxana více než 10 let. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem… více

Tomáš Rada

Tomáš Rada, je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DRV LEGAL. Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity ukončil v roce 2006. Rok po ukončení magisterských studií obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkouškou (JUDr.). V roce 2009 úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a advokátní zkoušky. Od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní… více

Štěpán Molitor

Štěpán Molitor pracuje v restrukturalizačním týmu v PwC CZ. Podílel se na řadě významných restrukturalizačních projektů jak v Česku, tak v zahraničí. Má zkušenosti s firmami v oblastech v automotive, energetiky nebo retailu.  Kontakt: stepan.molitor@pwc.com