Oxana Šnajberg

Oxana Šnajberg je řídícím partnerkou a rovněž jednatelkou znalecké kanceláře EqSA (Equity Solutions Appraisals s.r.o.), která se specializuje na oceňování a zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika. V oblasti znalectví působí Oxana více než 10 let. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Oceňování podniku a jeho majetku a dále navázala postgraduálním kurzem… více

Tomáš Rada

Tomáš Rada, je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DRV LEGAL. Studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity ukončil v roce 2006. Rok po ukončení magisterských studií obhájil rigorózní práci a složil státní rigorózní zkouškou (JUDr.). V roce 2009 úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a advokátní zkoušky. Od téhož roku je zapsán v seznamu advokátů České advokátní… více

Štěpán Molitor

Štěpán Molitor pracuje v restrukturalizačním týmu v PwC CZ. Podílel se na řadě významných restrukturalizačních projektů jak v Česku, tak v zahraničí. Má zkušenosti s firmami v oblastech v automotive, energetiky nebo retailu.  Kontakt: stepan.molitor@pwc.com

Pavel Korman

Kontakt: pavel.korman@kormanlegal.eu