Jan Sachr

Jan Sachr je absolvent VŠE v Praze, kde následně absolvoval i studijní program  MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE). Od roku 2014 řídí společnost NAXOS a.s., která se řadí k předním českým specialistům na zprostředkování prodeje podniků, průmyslových areálů, brownfieldů a dalších aktiv z insolvenčních řízení. V rámci své činnosti realizoval prodeje sléváren, strojíren, nemocnic, farmaceutického závodu, teplárny, sportovních středisek, skladů, logistických… více

Dušan Sedláček

Mgr. Dušan Sedláček je partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast restrukturalizací a insolvenčního řízení, soudních sporů a arbitráží a na závazkové právo a v těchto oblastech také pravidelně publikuje. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1997, advokátem je od roku 2001. Je členem… více

Jaroslav Schönfeld

Jaroslav Schönfeld vystudoval na VŠE v Praze. Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Těžištěm jeho zájmu je transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra… více

Miroslav Singer

Miroslav Singer po ukončení studia na Vysoké škole ekonomické (obor matematické metody v ekonomii v Praze), pokračoval na doktorandském studiu University of Pittsburgh, kde v roce 1995 obhájil svou disertaci a získal titul Ph.D. Od roku 1995 zastával významné manažerské posty ve finanční a průmyslové skupině Expandia, kde byl také v letech 2000 a 2001… více

Petr Skrla

Kontakt: skrla@recoverycapital.eu

Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a… více

Petr Sprinz

Petr Sprinz má více než 13 let zkušeností v oblasti insolvenčního práva, soudních sporů a komplexních transakcí; působí jako rozhodce. Je rovněž mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti insolvencí a restrukturalizací. Ohledně sporné agendy zastupoval klienty v komplexních soudních a rozhodčích řízeních týkajících se EPC smluv, dodávek surovin, korporátních otázek a jiných složitých situací. Petr Sprinz… více

Antonín Stanislav

Antonín Stanislav je advokátem se specializací na správní, obchodní a insolvenční právo. V letech 2014 až 2016 vedl legislativní a později insolvenční odbor na Ministerstvu spravedlnosti. Současně měl na starosti činnost rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a vedl Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy (KANCL). V neposlední řadě pak byl dlouholetým členem pracovní komise Legislativní rady vlády. V současné… více